Vagn Sørensen

Mine Erindringer er skrevet til mine Børn og Børnebørn, men andre maa naturligvis ogsaa læse dem. De er skrevet i 1989 af Vagn Sørensen.

Landsbyen Hørret ligger jo saa idyllisk ved Foden af høje Bakker, og det er Istiden, der har formet Naturen saa overdaadigt for os. Nord for Landsbyen ligger Kølbakkerne, som vi kalder dem og de er af Geologerne betegnet som et Morænelandskab og er registreret som saadan på højeste Sted, for naar Eleverne på Aarhus-Gymnasierne undervises i Geologi, saa bliver de anbefalet at tage Turen fra Jelshøj og ned ad den gamle Hovvej til Hørret, og saa vil de paa deres venstre Side se et udpræget Morænelandskab. Der findes jo meget større Morænelandskaber andre Steder for Eksempel Jeksen Dalen og Grejsdalen, men Kølbakkerne er jo vores lokale Morænelandskab. Bakkerne er dannet af Istidens kæmpemæssige Isbræer, som langsomt er kuret ned over Danmarks Sokkel fra Nordskandinavien, og de har saa aflejret millioner af Tons Jord og Stenmasser til Siderne og dannet Kølbakkerne, og saa efterladt dalsænkningen son en kæmpe Plovfure efter sig.

Landsbyens Alder er jo ikke nem at bestemme, men vi kan maaske pejle os lidt hen efter det, ved at gaa ud fra Landsbyens Navn. Bynavnet Hørret er dannet af to Ord Hørg og Veth, altsaa skulle Byen have heddet Hørgveth, og det er saa senere blevet til Hørret. Ordet Hørg skulle have betydet Offersted, og Veth betyd Skov. Altsaa er navnet opstaaet efter et Offersted ved en Skov, og da et Offersted hørte den hedenske Tid til, og vi ved at Kristendommen blev indført i Danmark omkring Aar 900, saa skal Landsbyen jo være over 1000 Aar gammel og sandsynligvis meget ældre. De Engstrækninger, som ligger Sydøst for Landsbyen, var jo engang en Vig, og der kunde sejles i smaa Både ind til Landsbyen, derfor var det jo et ideelt Sted for Fiskere og Agerdyrkere. I Løbet af nogle hundrede Aar har Havet saa trukket sig tilbage, og Vigen er tørret ind, og saa har Fiskerne forladt Omraadet, og saa blev det et rent Bondesamfund tilbage med nogle enkelte Haandværkere for Eksempel Smed og tækkermand, dem er der jo altid brug for samt en Høker.

Mine Erindringer om Hørretbeboernes Liv Og lidt filosofering om ”Hvad er Livet” som Optakt til følgende Beskrivelse af deres Liv og Levned.

Hvad er Livet

Vort Liv er som Tidevandet

Det hæver og sænker sig i Sandet

Livet er som Flod og Ebbe

Ja man tror det faktisk næppe

Som en Springflod naar den lander

Og træt naar den mod Kysten strander

Fra Hav dybe Leje

Med Bølger nok saa sejge

Det kan være som Orkaner

Som at vandre paa Vulkaner

Som at gaa i bløde Enge

Som at sove i bløde Senge

Som at gaa med bare Fødder i Skærver

Som at slaas med tynde Nerver

og som Nattens milde Brise

som en Nattergal fra Skoven prise

som Droslens sang fra Skoven

og Lærkens Sang fra Oven

paa en dejlig Sommerdag

der endte med et Tordenbrag

ja saadan er selve Livet

som engang blev os givet.