Hvad?

Gentænk dit liv med ’2017 aarhusianere’ – og se dit liv i sammenhæng med byens historie og dit møde med Europa.

2017 aarhusianere er et livsfortællingsprojekt, hvor aarhusianeres historie bliver samlet og formidlet på tværs af generationer og oprindelse.

Du kan vælge at skrive din egen historie – enten lige fra hjertet eller med udgangspunkt i spørgsmål udviklet til projektet.

Du kan også deltage i det store 2017-skoleprojekt, hvor skoleelever kommunen over interviewer medborgere. 2017 aarhusianere bygger gennem interviewet bro mellem generationer og levendegør historien.

Hvem?

2017 aarhusianere er udviklet af Aarhus Stadsarkiv og støttet af Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad. Projektet afvikles i samarbejde med skolerne i Aarhus, Lærdansk Aarhus og de lokalhistoriske arkiver i Aarhus Kommune.

Aarhus Stadsarkiv er Aarhus Kommunes forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Midtbyen. Stadsarkivet blev etableret i 2011 med en mission om at give borgerne i Aarhus redskaber til at reflektere over fortiden og fortidens rolle for nutiden og på kritisk grundlag skabe medejerskab til byen og understøtte byens brand. Det er i denne sammenhæng, at 2017 aarhusianere bygger bro mellem generationer og levendegør historien.

Partnere

  • Det store antal livsfortællinger og medvirkende skal gerne bidrage til at samle aarhusianerne bag tanken om, at alle har en plads i byens historie, at alle personer har deres egen historie, og at denne historie er både individuelt og kollektivt betinget.

    Søren Bitsch Christensen
    Søren Bitsch Christensen stadsarkivar i Aarhus

Aarhus Stadsarkivs digitale ressourcer

AarhusArkivet

I AarhusArkivet kan du søge i Aarhus Stadsarkivs materiale om Aarhus bys historie.

SMARTARKIVERING.DK

Smartarkivering.dk er Aarhus Stadsarkivs online arkiveringsservice for borgere.

AARHUSFILM

Gå på opdagelse i Aarhus Stadsarkivs historiske filmkanal og lad dig overraske.

SEJRS SEDLER

Sejrs Sedler er et omfattende kartotek på over 120.000 sedler med udtræk af artikler.