Ib Gylling Møller

i Video

Ib Gylling Møller blev født i Aalborg, men flyttede i 1941 med forældrene til Aarhus, hvor faderen købte en anpart i en skibsprovianteringsforretning i Havnegade. Familien boede i bygningen Jomsborg ved Havnen. Her oplevede den lille Ib 4. juli katastrofen i 1944, da lejligheden blev raseret af eksplosionen.

I Aarhus begyndte Ib i Elise Smiths børnehave, hvor han også kom til at gå i skole.
Efter realeksamen kom Ib i 1955 i lære ved en skibsproviantering i Fredericia. Efter læretiden aftjente Ib sin værnepligt i søværnet. Herefter tog Ib et år til Hamborg, hvorefter han vendte hjem til Aarhus for at arbejde i faderens forretning. Ib fortsatte arbejdet i forretningen indtil 1996, hvor firmaet blev solgt.

 

Interviewet er udført og produceret af Jack Fridthjof, oktober 2016.