Jørn Birkeholm

Forfatter Jørn Birkeholm, der blandt andet har medforfattet julekalenderen “Jul i Gammelby”, fortæller i denne erindring om sin opvækst i Malling i 1940’erne. Erindringen er [...]

Børge Leth

Børge Leth blev født i 1924 og boede på Ajstrupvej 10 og Søndermarksvej 5 (Malling) i sin barndom. Erindringen er indsendt af Beder-Malling Egnsarkiv. Læs her erindringen i sin fulde længde. [...]

Vagn Sørensen

Mine Erindringer er skrevet til mine Børn og Børnebørn, men andre maa naturligvis ogsaa læse dem. De er skrevet i 1989 af Vagn Sørensen. Landsbyen Hørret ligger jo saa idyllisk ved Foden af høje [...]