Tage Juul

Tage Juul blev født i Ormslev og giver her sit besyv med en detaljeret skildring om opdelingen af Ormslevs forskellige ejendomme, om beboerne og deres erhverv og hvordan mælkeruten nøjsomt var [...]

Jørn Birkeholm

Forfatter Jørn Birkeholm, der blandt andet har medforfattet julekalenderen “Jul i Gammelby”, fortæller i denne erindring om sin opvækst i Malling i 1940’erne. Erindringen er [...]

Viggo Kelstrup

Viggo Kelstrup blev født i 1907 og fungerede gennem 43 år som landsbylæge i Malling. Erindringen er indsendt af Beder-Malling Egnsarkiv.    Forord I de følgende afsnit fortæller landsbylægen [...]