Signe Hansen

Signe Hansen blev født i 1920 i Vestjylland tæt ved Holstebro. Signes opvækst blev præget af familiens grundtvigianske tilhørsforhold med ophold på både ungdomsskole og højskole. I [...]

Hanna Thinesen

Hanna Thinesen blev født ved Aalborg, men hendes forældre flyttede meget alt efter, hvor der var arbejde. Som 17-årig flyttede Hanna til Aarhus, hvor hun arbejde med mange forskellige ting. I dag [...]

Signe Rasmussen

Signe Rasmussen blev født i 1922 på Holme Østergård (Hjulbjergvej 66). Signes erindring indeholder levende beskrivelser af søndagsskole, nytårsaften og ikke mindst gårdliv i 1920’erne og [...]

Else Marie Jensen

Else Marie Jensen blev født i 1854 og voksede op i en nu nedrevet gård ved hjørnet af Stationspladsen og Bredgade i Malling. Erindringen er indsendt af Beder-Malling Egnsarkiv.     Min [...]

Danius Danielsen

Danius Danielsen blev født i 1890 og var gårdejer på Norsmindevej 35 i Ajstrup. Erindringen er indsendt af Beder-Malling egnsarkiv.    Småtræk og erindringer fra en gammel gård i Ajstrup [...]

Vagn Sørensen

Mine Erindringer er skrevet til mine Børn og Børnebørn, men andre maa naturligvis ogsaa læse dem. De er skrevet i 1989 af Vagn Sørensen. Landsbyen Hørret ligger jo saa idyllisk ved Foden af høje [...]