Else Madsen

Else Madsen er opvokset på Trøjborg. Interviewet er lavet af elever fra Stjerneskuddene, Fjordsgades Skole:

  • Julius Rosendal

Hjemmet

I hvilken gade/gader (og eventuel by) voksede du op i?

Jeg voksede op på Trøjborg her i Aarhus.

Hvad lavede dine forældre?

Min mor var hjemmegående, og min far var forsikringsmand.

Hvor mange søskende var I?

Jeg er enebarn.

Havde du pligter derhjemme?

Jeg havde lidt derhjemme. Jeg gik blandt andet ud med skrald og gjorde rent til daglig.

Fik du lommepenge af dine forældre?

Ja, jeg fik nogle af mine forældre.

 

Skolen

Else Madsen gik på Laursens Realskole i sin barndom.

Hvor gik du i skole?

Jeg gik på Laursens Realskole.

Hvordan forløb en typisk skoledag?

Jeg havde seks timer hver dag, og så gik jeg også i skole om lørdagen.

Hvad synes du er de væsentligste forskelle på skolen i dag, og dengang du gik i skole?

Man skulle lære flere ting udenad, og man havde bøger.

Hvordan var forholdet mellem lærer og elever?

Når læreren kom ind, skulle man rejse sig op. Man skulle også sige “De” til læreren.

Hvilken straf var der ved uartigheder?

Man fik et spanskrør i hovedet, man kunne komme over i skammekrogen eller sidde efter – altså en eftersidning.

Hvilke fag havde du?

Jeg havde dansk, matematik, geografi, idræt/gymnastik, sang og historie, tysk, frank og engelsk.

Hvad var dit yndlingsfag?

Jeg kunne egentlig bedst lide historie og dansk.

 

Fritid

Hvad lavede du efter skole? Hvorhenne?

Jeg lavede lektier. Og det gjorde jeg derhjemme + håndarbejde.

Hvilke butikker kom du i?

Jeg kom blandt andet i et selvbetjeningsvarehus, som hed SBV. Det lå i Ryesgade.

Hvad lavede du i din ferie?

Jeg var med min familie rundt i Danmark.

Havde du et fritidsjob?

Nej, det havde jeg ikke.

Hvad var dit yndlingssted som barn?
Mit yndlingssted var Botanisk Have.

 

Voksenliv

Hvad blev du og hvorfor?

Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg ville være.
Men så blev jeg tre-sproglig korrespondent i Tysk, Fransk og Engelsk.

Blev du gift? Hvis ja, med hvem? Fik I børn? Hvor boede I?

Ja, jeg blev gift med en der hed Ove. Vi fik to drenge og vi boede på Søndre Ringgade.

Har du et godt råd til nutidens unge?

Man skal være flittig, arbejdsom og ordholdende. Man skal også have nogle mål og tro på sig selv.

Else Madsen arbejdede som sproglærer og rejste rundt …

 

Forhold til Aarhus

Hvad vil det sige at være aarhusianer/er du aarhusianer?

Ja, jeg er Aarhusianer. Man er aarhusianer, hvis man er født og opvokset her.

Hvad ser du som den største forskel på Aarhus fra dine første erindringer om Aarhus og i dag?

Jeg synes, at byen har udviklet sig meget. Og at den er blevet yngre og meget vedkommende.  Der er kommet flere steder, hvor der er unge, der kan hænge ud.

Hvad kunne Aarhus gøre bedre?

Jeg synes nok, at Aarhus ville være bedre med flere og billigere transportmuligheder.

Kendte du nogen fra andre lande, da du var barn?

Jeg havde pennevenner fra andre lande. For eksempel Norge, England, Holland og andre. Jeg havde ikke nogen “bedste venner” fra udlandet.

Kender du nogen fra andre lande i dag?

Ja, jeg kender stadig masser af folk fra udlandet.

 

Europa og verden

Hvornår var du for første gang på ferie uden for Danmark? Hvor gik turen hen?

Jeg var en tur i England, da jeg var 14 år.

Rejser du mere i dag? Hvor rejser du hen?

Jeg rejser temmelig meget til for eksempel New Zealand, Spanien, Ungarn og andre steder.

Hvilke vigtige europæiske begivenheder husker du? Hvorfor?

Jeg husker meget terror.

Hvad vil det sige at være europæer?

Det er at være med i et fællesskab med Europa.

Er du europæer?

Ja, jeg er europæer … og dansker.

Aarhus er i dag en international by, hvad synes du om det?
Jeg synes det er rigtig fint.