Anette Wulff

Anette Wulff blev født i 1944 og boede på Vistoft på Mols. Erindringen er baseret på et skabeloninterview, som er foretaget af elever fra 5.C, Elise Smiths Skole. Læs her erindringen i sin fulde længde skrevet af:

  • Tor Arent
  • Marius Gamstrøm

 

Hjemmet

 I hvilken gade/gader (og eventuel by) voksede du op i?

Et sted der hed Vistoft på Mols.

Hvad lavede dine forældre?

Forældrene var gårdejere.

Hvor mange søskende var I?

Havde/har en lillebror.

Havde du pligter derhjemme?

Masser af pligter derhjemme.

Fik du lommepenge af dine forældre?

En krone om ugen.

 

Skolen

Anette Wulff gik på Vistoft skole og nogle andre i sin barndom.

 

Hvor gik du i skole?

På Esby skole og Vistoft skole. Syv år på Vistoft skole.

Hvordan forløb en typisk skoledag?

Lærerne var skrappe.

Hvad synes du er de væsentligste forskelle på skolen i dag, og dengang du gik i skole?

Børn i dag tør gå hen til lærerne.

Hvordan var forholdet mellem lærer og elever?

Man havde respekt for lærene og man turde ikke at sige lærerne imod.

Hvilken straf var der ved uartigheder?

Hvis man var uartig, kom man hen i skammekrogen. Eller fysisk slag for eksempel lussing.

Hvilke fag havde du? Hvad var dit yndlingsfag?

Yndlingsfag var Naturhistorie, hvor man gik udenfor og lærte om dyr og planter. Kunne også godt lide dansk.

 

Fritid

Hvad lavede du efter skole? Hvorhenne?

Konfirmeret gg så Preliminæreksamen i Rønde.

Hvilke butikker kom du i?

Mest ved en Købmand og tøjbutikker i Rønde.

Hvad lavede du i din ferie?

I sommerferien var der besøg af familie og ellers arbejde på gården.

Havde du et fritidsjob?

Ikke noget fritidsjob. Sparede op af lommepengene.

 

Hvad var dit yndlingssted som barn? Lige over for gården lå der en skov som der legedes i med broren.

 

Voksenliv

Hvad blev du og hvorfor?

Ville være lærinde lige siden barnsben – og blev lærerinde. Ville gerne gøre børn nysgerrige og gøre dem kloge. Bare ikke være en lærer man var bange for.

Blev du gift? Hvis ja, med hvem? Fik I børn? Hvor boede I?

Blev gift, men manden døde i 2009. Har ingen børn.

Har du et godt råd til nutidens unge?

Et godt råd til nutidens unge er at dygtiggøre sig alt hvad man. For det man lærer kan man tage med hele livet. Vi laver ikke lektier for vores læreres eller forældres skyld

 

Anette Wulff arbejdede som lærinde.

 

Forhold til Aarhus

Hvad vil det sige at være aarhusianer/er du aarhusianer?

Er ikke aarhusianer, men synes det er en fantastisk by.

Hvad ser du som den største forskel på Aarhus fra dine første erindringer om Aarhus og i dag?

Trafikken er meget anderledes. Kender ikke Aarhus før i tiden.

Hvad kunne Aarhus gøre bedre?

Cykelstierne burde være bedre.

Kendte du nogen fra andre lande, da du var barn?

Kendte ikke nogen i andre lande udover faren, som var født i Letland.

Kender du nogen fra andre lande i dag?

Nogle fra Tyskland.

 

Hvad er din yndlingsting ved Aarhus? Hendes ynglings ting ved Århus er musikhuset og skovene.

Europa og verden

Hvornår var du for første gang på ferie uden for Danmark? Hvor gik turen hen?

Første gang var i 1966  til Harzen i Tyskland.

 

Rejser du mere i dag? Hvor rejser du hen?

Har rejst mange steder hen og har skrevet dagbog fra alle ferier.

 

Hvilke vigtige europæiske begivenheder husker du? Hvorfor?

Den vigtigste ting var Berlinmuren. Blev bygget i 1961 og blev åbnet i 1989.

 

Hvad vil det sige at være europæer?

At være europæer er at vi har den samme kristne baggrund, og at der er demokrati de fleste steder.

 

Er du europæer?

Ikke helt sikker på det europæiske.

 

Aarhus er i dag en international by, hvad synes du om det? Politikerne er alt for fokuseret på at bygge ting for mange penge.