Rabih Azad-Ahmad

Rabih Azad-Ahmad blev født i 1976 i en flygtningelejr i Elbass i Sydlibanon. Som 13-årig flygtede han med sine forældre og fem søskende til Danmark. Efter en årrække uden egentlige mål, håb eller [...]

Per Kristensen

Per Kristensen kom som 17-årig i 1964 i lære som klejnsmed hos M. H. Jæger. Allerede i en ret tidlig alder var han aktiv indenfor den aarhusianske fagbevægelse, og i perioden 1965–1969 nåede han [...]

Niels Holm

Niels Holm blev født i 1873. Han fortæller her om dagligdagen på fødegården, egne og broderens gøremål og oplevelser og om de voksnes liv med arbejde, økonomi, politik og meget andet. Det meste [...]

Kristian Andreasen

Kristian Andreasen blev født i 1881 i Stautrup og måtte meget igennem og knokle hårdt, før han fandt sit kald. Her fortæller Kristian om arbejdslivet for en hårdtarbejdende socialdemokrat, som [...]

Tage Juul

Tage Juul blev født i Ormslev og giver her sit besyv med en detaljeret skildring om opdelingen af Ormslevs forskellige ejendomme, om beboerne og deres erhverv og hvordan mælkeruten nøjsomt var [...]

Else Skjoldborg

Else Skjoldborg blev født i august 1922 i Korsør. Som tre-årig flyttede hun med sin bror til Gl. Skagen, hvor hun tilbragte størstedelen af sin barndom. Men Else har også haft en opvækst i blandt [...]

Per Heymann

Per Heymann blev født i 1933. Barndommen i Aarhus gik med skolegang på N.J. Fjordsgades Skole, hvor spanskrøret var flittigt i brug. Per var heldigvis en af de flittige elever, som ikke stod for [...]

Ib Gylling Møller

Ib Gylling Møller blev født i Aalborg, men flyttede i 1941 med forældrene til Aarhus, hvor faderen købte en anpart i en skibsprovianteringsforretning i Havnegade. Familien boede i bygningen [...]

Willy Jensen

  Willy Jensen blev født i 1936 i Aarhus. Familien boede en overgang i Skanderborg, men flyttede tilbage — og Willy boede i sin barndom i både Teglværksgade og Sejrøgade. Han var en ivrig [...]

Ellen Sloth Thomsen

Ellen Sloth Thomsen boede i 1930’erne under beskedne kår på Aarhus Amtssygehus på Ingerslevs Boulevard. Forholdene blev ændret til det bedre, da Ellen og de andre studerende flyttede med til det [...]

Esben Thusgård

Esben Thusgård er i dag provst for Nordre Provsti i Aarhus. Opvæksten foregik på landet i nærheden af Vildbjerg, Vestjylland. Det første bekendtskab med Aarhus opstod, da Esben, som [...]

Finn A. Jensen

Finn A. Jensen blev født i 1939 i Bülowsgade 56 i baggården. Faderen var arbejdsmand, mens moderen var hjemmegående. Kvarteret var fyldt med børn, så der var altid mange legekammerater. [...]

Elisabeth Kjærgaard

Elisabeth Kjærgaard er født i 1992. Hun er præstedatter og er opkaldt efter Johannes Døberens mor. Elisabeth blev opdraget med fast struktur, herunder faste sengetider — en struktur, som hun selv [...]